Overeenkomst

Wanneer u Opdracht in Beeld een opdracht geeft, maken we een overeenkomst of opdrachtbevestiging op. Daarin leggen we vast wat er gemaakt moet worden, wanneer er geleverd zal worden en hoe de betaling zal verlopen. Ook spreken we af dat er één of twee momenten zijn waarop u de opdracht tegen vaste kosten kunt afbreken, namelijk de volgende:

Na het zien van de schetsen

Als de schetsen u niet bevallen, maken we na intensiever overleg nieuwe schetsen, tot u tevreden bent. Heeft u echter alle vertrouwen in een goede afloop verloren en wilt u afzien van de hele opdracht, dan kan dat; u betaald dan alleen schetsgeld. Dat is 12% van de prijs voor het gehele werkstuk (ex. 6% BTW). De schetsen blijven eigendom van Opdracht in Beeld.

Na het maken van het ontwerp

Het is niet erg waarschijnlijk maar mocht u zich vervolgens niet kunt vinden in het ontwerp, of mocht het u erg tegenvallen, dan kunt u zich alsnog terugtrekken tegen een vergoeding voor het ontwerpen van 20%. Het ontwerp blijft bezit van Opdracht in Beeld.

Overeenstemming

Wanneer er overeenstemming is en aan het werk begonnen kan worden, betaald u een voorschot van 20%, die later, wanneer u de gelijkenis of de opzet goed vindt, wordt aangevuld tot 50% van de gehele prijs. Uiteraard wordt het voorschot van 50% op de eindfactuur van het gehele bedrag afgetrokken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op